BørneIntra v2.19.1

Solstrålen

Solstrålen blev i januar 2017, ledelsesmæssigt sammenlagt med Kagsmosen (nærliggende institution) Derfor hedder vi i daglig tale Kagsmosen/Solstrålen.

Solstrålen er en integreret daginstitution, men børn i alderen 0-6 år. Vi er normeret til 64 enheder og har omkring 52 børn. Vi er 13 ansatte, fordelt således- en daglig pædagogisk leder, seks pædagoger, en pædagogisk assistent, tre pædagogmedhjælpere og to køkkenassistenter. Derudover har vi studerende, folk i nyttejob/skånejob og skolepraktikanter.

Solstrålen er et lille hyggeligt hus med tre stuer. to vuggestuegrupper (6 mdr-4 år) og en storegruppe (4 år-skolestart). Vi er beliggende i et socialt boligbyggeri i nærheden af Herlev station.

 

Vi arbejder ud fra Solstrålens egne værdier, Udvikling, læring, trivsel, det enkelte barn i centrum og ud fra Herlev Kommunes værdier: Anerkendelse, Engagement, Fællesskaber, Nærvær og Respekt samt Herlev Kommunes institutionspolitiske mål.

Alle pædagoger er uddannede kompetencepædagoger i en af følgende kompetencer: IT, Inklusion, Kunst og kultur, Natur, Krop og bevægelse eller sprog. Dette understøtter arbejdet med de seks lærerplanstemaer, som der arbejdes med i kommunen.

Vigtige teser i Kagsmosen/Solstrålen er "hellere se glasset som halvt fyldt, end halvt tomt" og "den der arbejder, lærer noget"

 

Vi arbejder med "tryg start", hvor vi tager på hjemmebesøg hos alle nye børn og deres familier. Her deltager barnets kommende stuepædagog og leder.