BørneIntra v2.19.1

Dagplejen

Kommenhaven 152730 Herlev

Tlf.: 44525842

Velkommen i Dagplejen

Skiftende billeder

Åbenhus er pt. aflyst pga covid 19

Dagplejen i Herlev har åbent alle hverdage fra kl.07.00-16.45 og fredage til kl.16.00

Der er ansat 35 dagplejere der er fordelt i 4 grupper rundt i kommunen. Alle grupper har en fast legestuedag hvor de er hele dagen i Dagplejehuset i Kommenhaven 15, hvor også dagplejepædagogerne har til huse.

Dagplejen blev certificeret som Danmarks første idræt, leg og bevægelses dagpleje i 2013 og er blevet recertificeret løbende af DGI. Alle dagplejere får løbende opdateret deres førstehjælpkursus.

 

Kerneopgaven i dagplejen

Det er det lille fællesskab, hvor nærvær, tryghed og anderkendelse af det enkelte barn giver grobund for læring og udvikling med fokus på faglighed i tæt samarbejde med forældrene.

 

Du har mulighed for at møde nogle af dagplejerne og pædagogerne i dagplejehuset, Kommenhaven 15 den første fredag i hver måned til "åben legestue" fra kl.9-11. Vi starter med en fælles aktivtet - og giver en kop kaffe.

Vi glæder os til at møde jer!

 

Seneste nyhed...

Aula udskydes

Kære forældre til børn i dagtilbud i Herlev Kommune

 

Aula er den nye kommunikationsplatform for dagtilbud og forældre og erstatter BørneIntra, som lige nu benyttes som kommunikationsplatform for dagtilbuddene. Målet med Aula er at understøtte kommunikationen og samarbejdet mellem dagtilbud og forældre. Aula er taget i brug i Herlev Kommunes skoler, og nogle vil derfor allerede kende systemet. Vi har været spændt på, at både dagtilbud og skoler benytter Aula, sådan at I som forældre kan benytte det samme system fra jeres børn indmeldes i dagtilbud til de går ud af skole.

 

Fra den 1. april 2021 vil dagtilbuddene tage Aula i brug og I vil som forældre til indmeldte børn kunne tilgå Aula. Inden dette vil I modtage vejledninger og oplysninger om platformen, herunder hvordan I logger på.

 

Inden jul blev I informeret om, at platformen ville blive taget i brug i Herlev Kommunes dagtilbud fra 1. marts. Det vil sige, at vi udskyder det en måned. Jeg vil beklage, at det ikke har været muligt at få Aula i dagtilbuddene helt klar til brug til d. 1. marts.

 

Har du/I spørgsmål er du/I velkommen til at kontakte lederen af dit barns dagtilbud.

 

Venlig hilsen

 

Camilla Ottsen

Centerchef for Center for Dagtilbud og Skole