BørneIntra v2.17

Kagsmosen

Kagsmosen er en integreret daginstitution med ca. 90 børn fordelt i to huse på i alt seks stuer. Husene er forbundet af en glasgennemgang og ligger altså som et fælles hus på een matrikel.

 Vi har to vuggestuegrupper "Brumbasserne" og " Sommerfuglene" med 12 børn på hver, tre børnehavegrupper, hvoraf to af stuerne  "Frøerne" og "uglerne"er normeret til ca. 22 børn og den sidste børnehavegruppe "Svanerne", er normeret til 14 almene pladser og to enkeltintegrerede pladser, dvs i alt 16 børn. Den sidste stue er vores lillegruppe "Guldsmedene", hvor der er plads til fire børn, med særlige behov, i alderen 3-6 år.

vi er 21 fastansatte personaler, hvor fordelingen er: en pædagogisk leder, 11 pædagoger, en pædagogisk assistent, seks pædagogmedhjælpere og to køkkenmedarbejdere.

Vi arbejder ud fra Kagsmosens egne værdier, Udvikling, læring, trivsel, det enkelte barn i centrum og ud fra Herlev Kommunes værdier: Anerkendelse, Engagement, Fællesskaber, Nærvær og Respekt samt Herlev Kommunes institutionspolitiske mål.

alle pædagoger er uddannede kompetencepædagoger i en af følgende kompetencer: IT, Inklusion, Kunst og kultur, Natur, Krop og bevægelse eller sprog. Dette understøtter arbejdet med de seks lærerplanstemaer, som der arbejdes med i kommunen.

Vigtige teser i Kagsmosen er "hellere se glasset som halvt fyldt, end halvt tomt" og "den der arbejder, lærer noget"

Vi er en del af projekt "Børnepakken", sammen med to andre institutioner i Herlev.