BørneIntra v2.18

Kagsmosen

Kagsmosen blev i januar 2017, ledelsesmæssigt sammenlagt med Solstrålen (En nærliggende institution). Derfor hedder vi i daglig tale nu Kagsmosen/Solstrålen

 

Kagsmosen er en integreret daginstitution med ca. 90 skønne børn fordelt i to huse på i alt seks stuer. Husene er forbundet af en glasgennemgang og ligger altså som et fælles hus på een matrikel.

 Vi har to vuggestuegrupper "Brumbasserne" og " Sommerfuglene" med 12 børn på hver, tre børnehavegrupper, hvoraf to af stuerne  "Frøerne" og "uglerne"er normeret til ca. 22 børn og den sidste børnehavegruppe "Svanerne", er normeret til 15 almene pladser og en plads, til et barn med særlige behov ialt16 børn. Den sidste stue er vores lillegruppe "Guldsmedene", hvor der er plads til otte børn, med særlige behov, i alderen 3-6 år.

vi er 21 fastansatte personaler, hvor fordelingen er: en pædagogisk leder, 12 pædagoger, en pædagogisk assistent, seks pædagogmedhjælpere og to køkkenmedarbejdere.

Vi arbejder ud fra Kagsmosens egne værdier, Udvikling, læring, trivsel, det enkelte barn i centrum og ud fra Herlev Kommunes værdier: Anerkendelse, Engagement, Fællesskaber, Nærvær og Respekt samt Herlev Kommunes institutionspolitiske mål.

alle pædagoger er uddannede kompetencepædagoger i en af følgende kompetencer: IT, Inklusion, Kunst og kultur, Natur, Krop og bevægelse eller sprog. Dette understøtter arbejdet med de seks lærerplanstemaer, som der arbejdes med i kommunen.

Vigtige teser i Kagsmosen er "hellere se glasset som halvt fyldt, end halvt tomt" og "den der arbejder, lærer noget"