BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Solsikken

Et 0 - 6 års børnehus. beliggende i Herlev midtby

Solsikken er en 0 - 6 års daginstitution med ca. 52 børn fordelt på 3 stuer, 1 vuggestuegruppe med 12 børn, en mellemgruppe med ca. 17 børn og en børnehavegruppe med ca. 23 børn. vi er 11 fastansatte personaler: 1 daglig leder, 5 pædagoger, 1 pædagogiskassistent, 2 pædagogmedhjælper, 1 pædagogstuderende og 1 køkkenmedarbejder.

Solsikken værdigrundlag tager afsæt i Herlev Kommunes rammeplan og børnepolitik. Vi arbejder ud fra en grundholdning der bygger på fællesskab, anerkendelse, nærvær, engagement og respekt.

Det er Solsikken mål at skabe en tryg og positiv hverdag, hvor både børn og voksne bliver anerkendt og hørt.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder