BørneIntra v2.17

Børneinstitutionen Lindehøj

Rørlykken 121-1232730 Herlev

Tlf.: 44840215

Seneste nyhed...

Nyhedsbrev november 2017 3

Side 3: Fødselsdage, Planlægning mv.

side 3:

 

Fødselsdage.                                                                                    

Ifbm. med invitationer til fødselsdage hjemme privat, anbefaler vi, at der inden invitationen sættes op, er aftalt dato, tidsrum, børnegruppe og hvilke voksne der skal deltage.

Eks. er det vigtigt, at vores gruppedage overholdes, dvs. ønskes alle drenge fra en stue til fødselsdag, skal det være de dage, hvor der ikke er skolegruppe, eller hvis man ønsker hele skolegruppen, så skal det ikke være de dage, hvor der ikke er skolegruppetid.

Dette for at vi sammen kan hjælpe hinanden med at overholde vores planlægninger i den pædagogiske dagligdag og kan give børn og voksne den bedste oplevelse på fødselsdagen.

 

Planlægning.

For at kunne planlægge den gode hverdag, for både børn, personale og forældre kræves samarbejde.

Personalet har som de fleste udearbejdende i Danmark optjent ferie, som de skal afholde både så det passer dem selv og deres familier, og så det passer ind i institutionen.

Vi vil også gerne dygtig gøre vores personalegruppe, og derfor sendes de løbende på små kurser, temadage og enkelte på længere kurser.

Der er ikke vikar dækning på, hver gang et personale er fraværende, da vi bruger vores lønbudget på fast personale.

Derfor er det vigtigt, at I som forældre også tænker planlægningen af jeres barns ferie med ind i institutionen. Sådan, at når I på jeres arbejde ved at I har ferie, samtidig melder jeres barns ferie ind til os. På den måde, vil vi sammen kunne forsøge at planlægge vores ferier, der hvor vi ved der er færres børn.

Vi laver pt. belægnings statistikker, sådan at vi skriver ned, hvad tid jeres barn kommer og går. Vi vil nemlig gerne fordele os sådan, at børnene får flest mulige hænder, der hvor behovet er størst. Der er dog en varsling på grundskema ændring, der forsøges varslet min. 4 uger før, derfor vil der ind imellem være en skævvridning i behov og dækning.

 

Dette var lidt fra personale og ledelse. Vi håber, at det giver jer alle lidt indblik i vores dagligdag, og i hvad vi har af små og store udfordringer.

Samt at de ønskede informationer er dækket ind i denne omgang.

 

Mvh. Personale og ledelse i Lindehøj