BørneIntra v2.17

Børneinstitutionen Lindehøj

Rørlykken 121-1232730 Herlev

Tlf.: 44840215

Seneste nyhed...

GODT NYTÅR - nyhedsbrev 1 - 2018-1

Kære alle børn og forældre i Lindehøj side 1

Året 2017 er nu slut, og vi tager om få dage fat på et nyt år med mange spændende nye udfordringer og tiltag.

Til start kan vi fortælle, at vi det første halve år, vil foretage en midlertidig/halvårig personale opnormering med ca. 20 ekstra timer pr. stue. Dette skulle bl.a. mærkes ved ekstra hænder i ydertimerne. Samtidig skulle det give lidt plads og rum til, at vi kan øve os på optimering af informationer omkring, hvad vi går og laver i dagens løb og hvorfor, bl.a.

  • udarbejde synlige ugeplaner et par uger frem
  • dokumentere – hvorfor gør vi det vi gør, hvilke overvejelser har vi og hvad forventes børnene at få ud af dette
  • forberedelse til samtaler/udtalelser/handleplaner

Men samtidig vil det naturligvis også betyde, at vi det næste halve år, ikke vil kunne sætte vikar på, når der er enkelte fri-/kursus- og sygedage. Hver vil personalet skulle dække sig selv ind, når det kan lade sig gøre indenfor normal normering. Nye indkøb og evt. ønsker om fysisk forbedring vil ligeledes være nedprioriteret. Netop fordi vi har prioriteret varme hænder i dagligdagen, sådan at vi kan blive endnu bedre til at gøre det vi er bedst til – at yde udviklende pædagogik med jeres børn.

Så kære forældre, vi håber, at I med dette halvårige løft, vil opleve, at der er flere hænder, også selv om der fortsat vil være fravær, da vi jo alle skal have afholdt vores feriedage, gerne skal kunne udvikles og fornys ved kurser/temadage og stadig vil kunne blive ramt af sygdom.