BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Kildespring

Skiftende billeder

Seneste nyhed...

Aula udskydes

Kære forældre til børn i dagtilbud i Herlev Kommune

 

Aula er den nye kommunikationsplatform for dagtilbud og forældre og erstatter BørneIntra, som lige nu benyttes som kommunikationsplatform for dagtilbuddene. Målet med Aula er at understøtte kommunikationen og samarbejdet mellem dagtilbud og forældre. Aula er taget i brug i Herlev Kommunes skoler, og nogle vil derfor allerede kende systemet. Vi har været spændt på, at både dagtilbud og skoler benytter Aula, sådan at I som forældre kan benytte det samme system fra jeres børn indmeldes i dagtilbud til de går ud af skole.

 

Fra den 1. april 2021 vil dagtilbuddene tage Aula i brug og I vil som forældre til indmeldte børn kunne tilgå Aula. Inden dette vil I modtage vejledninger og oplysninger om platformen, herunder hvordan I logger på.

 

Inden jul blev I informeret om, at platformen ville blive taget i brug i Herlev Kommunes dagtilbud fra 1. marts. Det vil sige, at vi udskyder det en måned. Jeg vil beklage, at det ikke har været muligt at få Aula i dagtilbuddene helt klar til brug til d. 1. marts.

 

Har du/I spørgsmål er du/I velkommen til at kontakte lederen af dit barns dagtilbud.

 

Venlig hilsen

 

Camilla Ottsen

Centerchef for Center for Dagtilbud og Skole