Nyhedsbrev oktober 2016

Rørløkken 121 og 123

2730 Herlev

Tlf. 44 84 02 15

E-mail: lindehojbh@mail.dk

Skriv til bestyrelsen på formand.lindehoej@gmail.com

Nyt fra institutionen

Vi vil bede jer sørge for, at alle børn har overtøj, der passer til årstiden. I børnehaven er vi hver dag på legepladsen i et par timer, og har børnene ikke tilstrækkeligt med tøj på, bliver de meget hurtigt kolde, og så er det ikke sjovt at være ude.

Husk at skrive navn i tøj og fodtøj, for mange af børnene har ens sko/støvler, vanter, huer, og overtøj.

Der starter stadig nye børn i børnehaven og vuggestuen, så vi arbejder stadig med indkøring af nye børn.

I november og december vil vores fokus være kulturelle udtryksformer. Vi vil arbejde med efterår og forberedelse til jul, og der vil være mere fyldestgørende opslag på de enkelte afdelinger.

Vigtige datoer

Fredag 9. december kl. 14.00 Julegudstjeneste i Lindehøj Kirke. Alle er velkomne: søskende, bedsteforældre og lignende.

Tirsdag 13. december kl. 11.00 Krybbespil i Lindehøj Kirke for pensionisterne i kirken.

Tirsdag 13.december kl. 15.00 Julehygge i hele institutionen med Luciaoptog. Det er skolegruppen, der går Lucia, og det er kun for forældre og søskende, da vi ellers bliver for mange.

Nyt fra bestyrelsen

Vi har desværre modtaget Claus’ opsigelse, da han har fået nyt job i Ballerup. Vi vil gerne sige tak til Claus for indsatsen og ønsker ham held og lykke fremover.

Bestyrelsen er nu i dialog med kommunen og personalet om ansættelse af en ny leder. Anita vil blive konstitueret som leder, når Claus stopper ved udgangen af oktober.

Vi har de seneste måneder haft fokus på at følge op på de pædagogiske tilsyn, som kommunen udfører i alle institutioner, samt følge regnskabet for 2016 tæt. Dette arbejde fortsætter, men vi vil naturligt bruge en del kræfter på ansættelsen af en ny leder.

Vigtige datoer

Vi har bestyrelsesmøde mandag 24. oktober.

Nyhedsbrev

Det er strømmet ind med tilmeldinger til det elektroniske nyhedsbrev, og nu modtager forældre til hele 48 børn nyhedsbrevet på mail.

Vil du også modtage det elektroniske nyhedsbrev, så send en mail til formand.lindehoej@gmail.com. Skriv navn og stue på dit barn/dine børn.

Du kan godt tilmelde flere mailadresser, og hvis du modtager det elektronisk, vil nyhedsbrevet i udgangspunktet ikke blive hængt op på dit barns plads, men du kan altid bede om en papirkopi, hvis du også ønsker den gammeldags version.

Giv også rigtig gerne besked, hvis der er startet yngre søskende i institutionen, som ikke skal have papirversionen.